F&F Licznik Energii Elektrycznej Le-03Mp

519,18

Opis

PrzeznaczenieLE-03MP jest statycznym (elektronicznym) wzorcowanym wskaźnikiem energii elektrycznej prądu przemiennego, trójfazowego w układzie bezpośrednim. Służy do wskazań i rejestracji pobranej energii elektrycznej oraz parametrów sieci zasilającej z możliwością zdalnego odczytu wskazań poprzez przewodową sieć standardu RS-485. Mierzone wartościEnergia czynna – AE+ [kWh] Moce czynne faz L1, L2, L3 – P1, P2, P3 [kW]Energia bierna – RE+ [kvarh] Moc czynna układu L1+L2+L3 – P [kW]Napięcia fazowe – U1, U2, U3 [V] Moce bierne faz L1, L2, L3 – Q1, Q2, Q3 [kvar]Prądy fazowe – I1, I2, I3 [A] Moc bierna układu L1+L2+L3 – Q [kvar]Współczynniki mocy cosφ L1, L2, L3 Częstotliwość – F [Hz](20 parametrów) Funkcje* Wewnętrzny przekaźnik załączający obwody faz L1, L2, L3* Zdalne sterowanie przekaźnikiem ON/OFF* Zabezpieczenie nadprądowe – nastawa wartości granicznej obciążenia* Energia prepaid (przedpłata) – wartość energii czynnej, przy której licznik odłącza wewnętrzny przekaźnik.* Praca automatyczna – aktywacja zabezpieczenia nadprądowego i funkcji prepaid. * Status – aktualny stan przekaźnika [on/off] DziałanieWskaźnik LE pod wpływem przepływającego prądu i przyłożonego napięcia dokonuje precyzyjnego pomiaru ilości pobieranej energii elektrycznej. Pobór energii sygnalizowany jest poprzez miganie diod LED: dla energii czynnej „800 i/kWh”; dla energii biernej „800 i/kvar”. Dodatkowo wskaźnik dokonuje pomiaru parametrów sieci zasilającej. Wartości wskazywane są cyklicznie na wyświetlaczu LCD. Zmiana parametru następuje samoczynnie co 3 s. Istnieje możliwość ręcznego przełączania pomiędzy kolejnymi parametrami za pomocą przycisku umiejscowionego na czole wskaźnika. Wyświetlacz pracuje tylko przy załączonym zasilaniu wskaźnika.Wskaźnik posiada wewnętrzny przekaźnik załączający obwody faz L1, L2, i L3. Istnieje możliwość ręcznego sterowania przekaźnikiem (ON/OFF).Wskaźnik posiada programową funkcję zabezpieczenia nadprądowego. Po przekroczeniu wartości granicznej obciążenia następuje otwarcie wewnętrznego przekaźnika na 5 min. Po tym czasie przekaźnik jest zamykany, a pomiar jest powtarzany. Energia prepaid, czyli funkcja przedpłaty to ustawiana wartość przyrostu energii czynnej do wykorzystania, po przekroczeniu którego licznik odłącza wewnętrzny przekaźnik.Praca automatyczna to tryb pracy, w którym aktywne są funkcje automatycznego wyłączenia przekaźnika po przekroczeniu ustawionego prądu nadmiarowego oraz włączenie funkcji prepaid. Aktualny stan przekaźnika (ON/OFF) sygnalizowany jest na wyświetlaczu LCD oraz jako odpowiednia wartość rejestru modbus.Odczytu wszystkich mierzonych wartości oraz nastaw parametrów funkcji dokonujemy za pomocą protokołu Modbus RTU.Komunikacja ze wskaźnikiem pracującym jako urządzenia typu SLAVE odbywa się zgodnie ze standardem Modbus RTU przez port szeregowy RS-485. Odczytane wartości rejestrów, po przeliczeniu dają wyniki zgodne ze wskazaniami na wyświetlaczu wskaźnika. Każdy ze wskaźników identyfikowany jest poprzez unikalny adres nadawany przez użytkownika.Funkcja IrDA (transmisja danych w podczerwieni) w obecnej wersji programowej jest nieaktywna. Dane techniczne napięcie odniesienia 3×230/400V+N prąd bazowy* 5A prąd maksymalny* 60A prąd minimalny* 0,02A dokładność pomiaru (zgodnie z IEC61036) klasa 1 pobór własny licznika <10VA; <1,5W zakres wskazań liczydła 0÷999999,99kWh stała licznika kWh (1,25Wh/imp) 800imp/kWh stała licznika kvarh (1,25varh/imp) 800imp/kvarh sygnalizacja sczytywania 2× LED czerwona wyjście impulsowe kWh/kvarh otwarty kolektor (OC) napięcie podłączenia kWh/kvarh <30V DC prąd podłączenia kWh/kvarh <27mA stała kWh/kvarh (1,25Wh/imp) 800imp/kWh czas impulsu kWh/kvarh 10ms port RS-485 protokół komunikacyjny MODBUS RTU temperatura pracy -20÷55°C przyłącze zaciski śrubowe 16mm2 wymiary 7 modułów (122mm) montaż na szynie TH-35 stopień ochrony IP20 *) Prąd bazowy – określa wartość prądu, przy którym procentowy błąd pomiarowy jest bliski zeru. Jeśli prąd płynący przez licznik jest większy od bazowego, wówczas błąd pomiarowy ma znak ujemny, co działa na korzyść płatnika za energię elektryczną. Natomiast, jeśli prąd płynący przez licznik jest mniejszy od bazowego, wówczas procentowy błąd pomiarowy ma znak dodatni, co działa na niekorzyść płatnika ze energię elektryczną. Powyższe stwierdzenia wynikają z charakterystyki metrologicznej (procentowy błąd pomiarowy w funkcji prądu), dołączanej do instrukcji obsługi licznika energii elektrycznej. Oczywistym jest, że licznik mierzy poprawnie energię elektryczną z dokładnością klasy licznika w całym zakresie pomiarowym.Prąd maksymalny – to maksymalny prąd, jakim możemy stale obciążać licznik energii elektrycznej.Prąd minimalny – najniższa wartość pradu obciązenia, którą licznik wykrywa i rejestruje.Znakowanie na urządzeniu: 5(60)A – pozycja 1 (przed nawiasem): prąd bazowy 5A; pozycja 2 (w nawiasie): prąd maksymalny 60A.

Ceneo

Budowa i remont

Elektryka i akcesoria elektryczne

Pozostałe akcesoria elektryczne

F&F Licznik Energii Elektrycznej Le-03Mp

schemat instalacji elektrycznej w pokoju, p300, service room, karta radiowa, telewizor 30 cali wymiary, koronka do wiertnicy, naboje do saturatora

www.solar-progress.pl/fotowoltaika-gdansk/