Czym dokładnie jest chemiczna korekta wody?

Korekta chemiczna wody to nic innego, jak proces, mający na celu zmodyfikowanie parametrów cieczy w taki sposób, aby była ona zdatna do celów chłodniczych, ciepłowniczych tudzież spożywczych. W większości przypadków, modyfikowany jest tu nie tylko skład chemiczny wody, ale też poziom pH. Sama korekta jest obecnie procedurą praktycznie obowiązkową w wielu miejscach, zapewniając wszelkim instalacjom prawidłowe funkcjonowanie oraz wieloletnią żywotność. W tym drugim przypadku, powodem jest tu przede wszystkim ograniczenie osadzania się kamienia, sprzyjającego przedwczesnym uszkodzeniom rur i urządzeń. Korekta opiera się na specjalnie dobranych środkach chemicznych, odpowiedzialnych za zneutralizowanie szkodliwych mikroorganizmów, mogących rozwijać się w wodzie. Oto, co warto wiedzieć na temat tego procesu.

Korekta wody w instalacjach ciepłowniczych i chłodniczych

Z korekty chemicznej wody korzysta się chociażby w przypadku instalacji ciepłowniczej. Procedura ta ma wówczas na celu usunięcie z cieczy różnego rodzaju związków chemicznych, odpowiedzialnych za zalegający szlam i kamień, a także stopniową korozję. Należy przy tym pamiętać, że korektę powinno przeprowadzać się regularnie. Wystarczy bowiem, że warstwa zalegającego osadu osiągnie grubość 12 milimetrów, aby widoczne stały się zauważalne straty energii cieplnej, nawet o połowę. Równie istotne jest tu też przeprowadzanie korekty chemicznej w instalacji chłodniczej. Tutaj straty energii o 50 procent możemy bowiem zaobserwować już przy 2-milimetrowych warstwach osadu.

Korekta chemiczna wody do celów spożywczych

W przeciwieństwie do cieczy, przepływającej przez wymienione powyżej instalacje, woda, przeznaczona do celów spożywczych, może zawierać wapń tudzież magnez. Z tego też powodu, proces korekty chemicznej wody przebiega tu nieco inaczej, mając na celu przede wszystkim usunięcie szkodliwych mikroorganizmów, manganu czy też żelaza. Dzięki temu, uzyskana woda nie stwarza żadnego zagrożenia dla zdrowia pijącej ją osoby. Istotne jest tu również nadanie płynowi odpowiedniego współczynnika pH, czyli około 6,5-8,5. Proces korekty ma również na celu wzbogacenie składu wody o biocydy oraz inhibitory korozji, przy jednoczesnej stabilizacji poziomu pierwiastków i składników mineralnych, uchodzących za korzystne dla zdrowia.